Tutvustus

Infohunt on üle-eestiline noorte infoportaal, mille eesmärk on koondada ja vahendada noortele asukohapõhist infot sündmuste, projektide, huvitegevuse- ja hariduse võimaluste kohta.
Infohunti haldavad Haridus-ja Noorteameti noorteinfo peaeksperdid ning asukohapõhist infot koordineerivad kohalikud omavalitsused, kelle kontaktid on leitavad all pool. Infot noortele pakutavate võimaluste ja tegevuskohtade osas on oodatud sisestama kõik avaliku- ja erasektori teenusepakkujad. Selleks tuleb pöörduda oma piirkonna KOV esindaja poole.

Ajaloost:
Eesti Noorsootöö Keskus (praegune Haridus- ja Noorteamet) tegi 2017. aastal kohalikele omavalitsustele ettepaneku alustada noorsootöö valdkonnas koostööd noorte tõrjutusriski üldiseks ennetamiseks ja noorsootöös pakutavate võimaluste mitmekesisuse, kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamiseks läbi innovatsiooni. Koostöögrupid kaardistasid noorteinfo hetkeolukorra ja kitsaskohad ning töötasid välja lahenduse. Selle tulemusena valmis Harjumaa, Saare- ja Muhumaa, Hiiumaa ja Järva valla koostöögruppide ühiselt loodud digilahendus Infohunt, mis valmis 2020. aastal ESF programmi toetusel.

Kuidas liituda?

Infohundiga saavad liituda kõik noored registreerides ennast kasutajaks ning asuda kohe infot tarbima.

Infohundi infoportaali oma info üles laadimiseks on vajalik teada järgnevat:

Infohundiga saavad liituda kohalikud omavalitsused, et noorteinfo kättesaadavust oma piirkonnas parendada.
Selleks:
1. Tutvuge Infohundi võimalustega ning analüüsige, kas omavalituses on olemas ressurss süsteemiga tegeleda. Tutvu ka Infohundi hinnakirja, liitumistingimuste ja kasutajatingimustega.
2. Võtke ühendust Infohundi tiimiga ning andke kohaliku omavalitsuse liitumissoovist märku.
3. Leidke omavalitsuses Infohundile vastutaja ning sõlmige leping HARNOga.
4. Teavitage noori ja teenusepakkujaid Infohundi kasutuselevõtust ning asuge tegutsema!

Teenusepakkujad saavad Infohundiga liituda asukohapõhiselt. Õigused sündmuste, kohtade ja uudiste lisamiseks on võimalik taotleda oma kohaliku omavalisuse kontaktisikuga ühendust võttes või järgides vastavasisulisi juhiseid KOVi kanalites. Asukohana peetakse silmas teenuse pakkumise omavalitsust ning mitme piirkonna puhul tuleb vastavad õigused taotleda mitmelt omavalitsuselt.

1. Tutvuge Infohundi võimalustega ja uurige kas kohalik omavalitusus, kus teenust pakud on juba liitunud.
2. Võtke ühendust KOV esindajaga ning edastage oma liitumissoov.
Kui kohalik omavalitsus ei ole liitunud veel, siis tutvustage neile Infohundi võimalusi ning avaldage soovi liitumiseks.

Teenusepakkujad, kelle piirkond on üle-eestiline või veeb, saavad vastavasisulise taotluse info sisestamiseks teha otse Infohundi haldajale emailil infohunt@infohunt.ee

Kontaktid

Kohatäite pilt

Mariliis Maremäe

Infohundi projektijuht

Kohatäite pilt

Kristiina Hiis

peaekspert